Husker du - Header

For 17 år siden: Cirka 100 nydanskere står for halvdelen af Helsingørs kriminalitet

år 2000 – Helsingør Dagblad

For 17 år siden: Cirka 100 nydanskere står for halvdelen af Helsingørs kriminalitet

Den 24. januar 2000: Politiet i Helsingør har dannet sig et billede af fordelingen af kriminaliteten blandt de unge medborgere i Helsingør.

Opgørelsen, som stammer fra 1998 og de første otte måneder af 1999, viser at en hård kerne af nydanskere mellen 10 og 25 år står bag halvdelen af straffelovs-overtrædelserne. Resten af lovovertrædelserne indenfor den pågældende aldersgruppe er blevet begået af danskere.

– Ser vi på tallene med positive briller, kan vi konstatere, at antallet af straffelovs-overtrædelser blandt unge i Helsingør med anden etnisk baggrund er begyndt at vise en dalende tendens, fortæller vicepolitiinspektør Verner Breiting fra Helsingør Politi.

For at komme problemet til livs er en specialgruppe for tiden ved at arbejde sig ind på de unge indvandrere, med eller uden dansk statsborgerskab, for blandt andet at lære deres familiemønstre at kende.

– Det hele er jo et spørgsmål om integration, eller snarere manglen på samme, siger Verner Breiting.

Photocare, Kunde nr. 69693, Ordre nr. 1725519, 25.000 visninger logo
rafn-woldsen, Ordre 1725631,  kunde 275797, 25.000 visninger side
Backe vin 374334 1725521 7/5 og 1 år frem  Visninger pr. md. 25.000 delt i 2 mat. Vin logo og top. Gin sky og side. Jul nov+dec
Silverline 24/7-24/7 19. 20.000 win win 1731324 logo

Lynhjem  Kunde nr. 34254  Ordre nr. 1725515  Antal visninger: 30.000 Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu