Husker du - Header

For 17 år siden: Cirka 100 nydanskere står for halvdelen af Helsingørs kriminalitet

år 2000 - Helsingør Dagblad

For 17 år siden: Cirka 100 nydanskere står for halvdelen af Helsingørs kriminalitet

Den 24. januar 2000: Politiet i Helsingør har dannet sig et billede af fordelingen af kriminaliteten blandt de unge medborgere i Helsingør.

Opgørelsen, som stammer fra 1998 og de første otte måneder af 1999, viser at en hård kerne af nydanskere mellen 10 og 25 år står bag halvdelen af straffelovs-overtrædelserne. Resten af lovovertrædelserne indenfor den pågældende aldersgruppe er blevet begået af danskere.

- Ser vi på tallene med positive briller, kan vi konstatere, at antallet af straffelovs-overtrædelser blandt unge i Helsingør med anden etnisk baggrund er begyndt at vise en dalende tendens, fortæller vicepolitiinspektør Verner Breiting fra Helsingør Politi.

For at komme problemet til livs er en specialgruppe for tiden ved at arbejde sig ind på de unge indvandrere, med eller uden dansk statsborgerskab, for blandt andet at lære deres familiemønstre at kende.

- Det hele er jo et spørgsmål om integration, eller snarere manglen på samme, siger Verner Breiting.

Jobo bilcenter, 374274, 1724821, 20000 visninger logo/side
Skydeselskabet  Kunde nr. 373553  Ordre nr. 1725347, 20.000 visninger logo
vind salaer – logo
Esp Dyreklinik 1723659+1734831 25.000 vis. 29/5 18-29/5 19

Prøvestenen. Kundenr 373163, Ordre 1725089, 40.000 visninger, ikke win-win Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu