Husker du - Header

For 17 år siden: Tallene afslører Helsingør

år 1999 – Helsingør Dagblad

For 17 år siden: Tallene afslører Helsingør

Den 8. august 1999: Vi bor tæt, vælter os i børn og er oftere end andre udsat for vold.

En sådan karakteristik af Helsingør Kommune kan man skrue sammen ved hjælp af tabellerne i Indenrigsministeriets netop offentliggjorte oversigt over de såkaldte kommunale nøgletal.

Hvert år samler minister Thorkild Simonsens embedsmænd en række oplysninger om alle landets kommuner. De giver et tørt, men nok ganske sigende billede af en kommuines sammensætning.

For Helsingør Kommunes vedkommende afslører nøgletallene igen i år, at kommunen har en del problemer, som typisk knytter sig til bymiljøet.

Eksempelvis er der mere tyveri og vold i Helsingør Kommune end i amtets andre kommuner og på landsplan. I 1998 blev der anmeldt 2,3 voldsforbrydelser pr. 1000 indbyggere i Helsingør. Amtets gennemsnit lå nede på 1,5, og landsgennemsnittet er kun en anelse højere – nemlig 1,6 anmeldt voldsforbrydelse pr. 1000 indbyggere ligesom i hovedsteden.

Samme forskel mellem Helsingør og det omkringliggende amt finder man i antallet af anmeldte tyverier og indbrud.

Og så tjener helsingoranerne mindre. Bruttoindkomsten ligger ifølge nøgletallene på 262.000 kroner om året i gennemsnit i Helsingør, faktisk lavere end i hovedstadsområdet, mens amtets gennemsnitsborger har en årsløn på 281.000 kroner.

Casper Andersson  24/5  18 – 24/5 19 25.000 1726606 logo
Rexbriller, Kunde nr. 285695, Ordre nr. 1725517, 30.000 visninger logo
michaelford.dk/holger danske 1753424
Murer Mads Jessen Jensen april 19/20 20-25.000 win 1752360

Tikøb bager  april19/20 10-15.000 win win 1751624

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu