Husker du - Header

For 17 år siden: Tunnel og blæst er svaghederne

år 2000 – Helsingør Dagblad

For 17 år siden: Tunnel og blæst er svaghederne

Den 9. januar 2000: En kortege på små 30 danske og svenske presse-biler begav sig »Over Øresund ind i det nye årtusinde« som der stod på indbydelsen fra Øresundskonsortiet, der den 1. januar skiftede navn til Øresundsbron-konsortiet. Tredje bil i rækken var fra Helsingør Dagblad.

Bestemt en imponerende oplevelse, selv om fotografen sad og svor over tågen, der ikke gav megen sigtbarhed for mand og apparat.

I forhold til Storebæltsbroen er Øresundsbroen lillebror. Men et voldsomt bygningsværk er det.

En væsentlig forskel på de to faste forbindelser er, at også bilerne må ned i en tunnel, når de skal køre mellem København og Malmø – alt i alt en distance præcis af samme 45 kilometers længde som mellem Helsingør og København, hvor bro og tunnel udgør de 16.

Tunnelen er godt fire kilometer lang, og trafikalt er den helt klart den faste forbindelses svage punkt.

Hver bil-tunnelrør er to-sporet. Man kører tæt op ad sidevæggene, for der er ikke noget nødspor.

Øresundskonsortiet lægger ikke skjul på, at det er af økonomiske grunde, at nødsporet er sparet væk.

Man har foretaget en uhelds-prognose, der siger, at der i gennemsnit vil ske et uheld om året i tunnelen.

AH modegarn  maj 19/20, 25-30000 win 1753379, skift maj, juni
Tibberup Høkeren maj 19/20 10-15.000 win  1752369
Murer Mads Jessen Jensen april 19/20 20-25.000 win 1752360
Mestergartner april og 1 år frem. 19/20 15-20.000. win win 1751634

Multiflyt maj 19/20, 15-20.000 win win 17xxxx

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu