Husker du - Header

For 18 år siden: »Anlæg jernbane fra Helsingør til Tåstrup«

år 1998 – Helsingør Dagblad

For 18 år siden: »Anlæg jernbane fra Helsingør til Tåstrup«

Den 28. november 1998: Skal der være mening i at forsøge at forbedre de kollektive trafikmidler i Øresundsregionen, for at få flyttet mere af godstransporterne over fra lastvognene til jernbanerne, så bør der trækkes en ny spor-linie fra Helsingør ind over Hillerød til Tåstrup.

Det mener formanden for LO i København og socialdemokratisk kandidat ved valget til EU-parlamentet næste år, Peter Kay Mortensen.

Han gør det på baggrund af den kortlægning og udbygning af infrastrukturen i regionen, som Øresundsudvalget – der er nedsat af Øresundskomiteen – er sat til at undersøge.

Og en HH-tunnel indgår som en mulighed i udvalgets arbejde.

Øresundsudvalget har modtaget ti millioner kroner fra EU til undersøgelses-projektet, der skal give nogle bud på regionens fremtidige infrastruktur.

Blandt andet indgår muligheden for at føre den direkte jernbane-trafik mellem Skandinavien og kontinentet uden om Malmö/København-området, hvor den kun vil belaste unødvendigt, og i øvrigt vil indebære en omvej på godt 60 kilometer.

Sådan en plan vil kræve en tunnel mellem Helsingør og Helsingborg, og den vil yderligere blive effektiviseret med en fast Fehmern-forbindelse.

Secomondo 500007, 1755712, 15.-20.000  win maj 19/20
Smoke n Steam  1751732, 15-20.000 win  maj 19/20
Kaiser april 19/20 15-000 win banner. 4 forskellige ældre sky, flæsk logo, aften midt/bund, smørrebrød side  175163520.
Jobo bilcenter, 374274, 1724821, 20000 visninger logo/side

AH modegarn  maj 19/20, 25-30000 win 1753379, skift maj, juni

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu