Husker du - Header

For 18 år siden: »Anlæg jernbane fra Helsingør til Tåstrup«

år 1998 – Helsingør Dagblad

For 18 år siden: »Anlæg jernbane fra Helsingør til Tåstrup«

Den 28. november 1998: Skal der være mening i at forsøge at forbedre de kollektive trafikmidler i Øresundsregionen, for at få flyttet mere af godstransporterne over fra lastvognene til jernbanerne, så bør der trækkes en ny spor-linie fra Helsingør ind over Hillerød til Tåstrup.

Det mener formanden for LO i København og socialdemokratisk kandidat ved valget til EU-parlamentet næste år, Peter Kay Mortensen.

Han gør det på baggrund af den kortlægning og udbygning af infrastrukturen i regionen, som Øresundsudvalget – der er nedsat af Øresundskomiteen – er sat til at undersøge.

Og en HH-tunnel indgår som en mulighed i udvalgets arbejde.

Øresundsudvalget har modtaget ti millioner kroner fra EU til undersøgelses-projektet, der skal give nogle bud på regionens fremtidige infrastruktur.

Blandt andet indgår muligheden for at føre den direkte jernbane-trafik mellem Skandinavien og kontinentet uden om Malmö/København-området, hvor den kun vil belaste unødvendigt, og i øvrigt vil indebære en omvej på godt 60 kilometer.

Sådan en plan vil kræve en tunnel mellem Helsingør og Helsingborg, og den vil yderligere blive effektiviseret med en fast Fehmern-forbindelse.

Stengade apotek 68802 25.000 win win 22/5 18-22/5-19 1726512 logo
Jumbo Personal Computer, order nr. 1725098. Kunde nr. 177805. 80000 visninger. side/logo
Louise Klinikken, Ordre 1725086, kunde 397931, 25.000 visninger logo/side
mestergartneren side+logo 25.000 win win 1. april og 1 år frem

Jumbo Personal Computer, order nr. 1725098. Kunde nr. 177805. 80000 visninger. Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu