Husker du - Header

For 19 år siden: Brandvæsenet kan lukke sygehuset

år 1998 – Helsingør Dagblad

For 19 år siden: Brandvæsenet kan lukke sygehuset

Den 26. januar 1998: En uanmeldt brandinspektion fik onsdag formiddag en i forvejen tilspidset situation på Sygehuset Øresund i Helsingør til at kulminere. Mange patienter ligger på grund af pladsmangel på gangene. De skal nu fjernes indenfor 24 timer.

Presset på den medicinske afdeling på Sygehuset Øresund har været enormt mellem jul og nytår.

Antallet af akutte patienter er steget, samtidig med at afdelingen har 14 af de såkaldte ventepatienter, som er færdigbehandlede og kun venter på en plejehjemsplads.

Sygehusledelsen har længe kæmpet for at gøre noget ved problemet, men onsdag formiddag stillede brandvæsnet et ultimatum.

– Vi fik at vide, at hvis vi ikke øjeblikkeligt fjernede de mange patienter, der ligger på gangene på den medicinske afdeling, ville hele sygehuset blive lukket, siger Alice Ratenburg, der er chefsygeplejerske på Sygehuset Øresund.

Patienter på gangene udgør en sikkerhedsrisiko for sygehuset, da de blokerer for de nødudgange, som skal bruges ved eksempelvis brand.

– Det er klart, at vi ikke kan vente på, at kommunen finder plejehjemspladser eller bygger pavilonner. Derfor har vi iværksat en nødplan, for at undgå at sygehuset bliver lukket, siger Alice Ratenburg.

https://www.kunstnershoppen.dk/
Tagsjakket  side+logo  26/3 18-31/3 19 win win 1721578
Photocare, Kunde nr. 69693, Ordre nr. 1725519, 25.000 visninger logo
Rusmiddel 1727211, 25.000 vis 29/5 18-29/5 19 side artikel logo

HF Byg 353825 1723481 top 40.000 win win 1. maj 18-1.maj 19

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu