Husker du - Header

For 19 år siden: Helsingør-motorvejen udvidet for 295 millioner kroner

år 1997 – Helsingør Dagblad

For 19 år siden: Helsingør-motorvejen udvidet for 295 millioner kroner

Den 19. december 1997: »TIL LYKKE« stod der i går på motorvejens lystavle ved Hørsholm. Den vanlige tekst med »10 minutters forsinkelse mod Jægersborg« var erstattet af en noget mere positiv besked og det skyldes, at to års arbejde med at udvide Helsingør-motorvejen nu er slut. Og så er det slut med lange køer, indsnævrede kørebaner og pludselig skift af kørebaner.

Trafikminister Bjørn Westh sørgede for den officielle indvielse, og det skete ved den nye »Kiss and Ride« plads ved Nærum – en holdeplads, hvor man kan skifte fra bil til bus.

Bjørn Westh kom også ind på, at der ved ombygningen af motorvejen er givet ekstra penge, dels til støjdæmpning, dels til en særlig type af asfalt, for netop at dæmpe støjgenerne for de omkringboende.

Naturen er også blevet tilgodeset med udskillere til olie og benzin, så det ikke blandes med regnvandet fra motorvejen. Endelig kan mindre dyr nu komme under vejen i en såkaldt sauna-passage.

Helsingør-motorvejen er Danmarks ældste motorvejs-strækning, og den blev taget i brug i 1956. Udvidelsen gælder strækningen mellem Gl. Holte og Jægersborg – en strækning på syv kilometer – der udvides fra fire til seks spor.

Photocare, Kunde nr. 69693, Ordre nr. 1725519, 25.000 visninger logo
Franci, 1720789, 345901, 20000 visninger logo/side
Låsesmeden, 279278,1724845, 25.000 visninger Logo
Casper Andersson  24/5  18 – 24/5 19 25.000 1726606 logo

Jumbo Personal Computer, order nr. 1725099. Kunde nr. 177805. 80000 visninger. Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu