Husker du - Header

For 19 år siden: Kommunen vil ansætte over 200 nye folk i 1998

år 1998 – Helsingør Dagblad

For 19 år siden: Kommunen vil ansætte over 200 nye folk i 1998

Den 19. januar 1998: 213 nye fuldtidsstillinger i Helsingør Kommune skal besættes i løbet af 1998.

Det er Helsingørs budgetterede stigning i antallet af kommunalt ansatte, der i år i alt vil udfylde cirka 4.500 fuldtidsstillinger, og kommunen følger på den måde pænt den generelle vækst i gruppen af offentligt ansatte. Ikke uventet havner de fleste af de nyansatte i daginstitutionerne.

Opprioriteringen af de offentlige ydelser er så voldsom, at man ikke siden 1970’erne har oplevet en så stor vækst i antallet af offentligt ansatte. 12.000 nye jobs vil blive oprettet i amterne og kommunerne i år.

Den vækst slår også igennem i Helsingør, som i en årelang periode har haft et ret stabilt antal af ansatte. Ifølge tal fra centralforvaltningens personaleafdeling skal Helsingør Kommune ansætte over 200 ekstra personer i løbet af i år. I budgettet regner man med, at der skal oprettes 213 nye fuldtidsstillinger.

Det overrasker næppe, at det især er indenfor børne- og ungeudvalgets område, at der sker den største stigning. Kommunen etablerer nemlig nye daginstitutioner stort set på samlebånd, og det kræver naturligvis ekstra folk på lønningslisten. I 1991 var der 927 fuldtidsstillinger i de kommunale daginstitutioner og i dagplejen, fem år senere var tallet på 989. I år vurderes det, at der vil være 1.121 stillinger på området.

Stengade apotek 68802 25.000 win win 22/5 18-22/5-19 1726512 logo
Holmen, 1723975, 12.000 visninger logo
Multiflyt 24.5 18-24.5 19 25.000 win win 1726605 logo
Betina Grønbæk 1730237 280920 40.000 win 5/7-18-5/4-19

Scandlines auto bizz

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu