Husker du - Header

Hamlet-Opførelsen en straalende Oplevelse

år 1937 – Helsingør Dagblad

Vort Billede giver et udmærket Ind tryk af Scenevirkningen i Slotsgaarden og forestiller det Øjeblik da Dronningen, ramt af Kongens Gift, er ved at styrte ned i Armene paa Soldaterne, der griber hende. Midt i Billedet ses Lawrence Olivier som Hamlet, ved hands Side Horatio.

Hamlet-Opførelsen en straalende Oplevelse

Som Følge af Regnvejret i Aftes blev Hamletforestillingen paa Kronborg Aflyst, men da Aflysningen fandt Sted paa et saa sent Tidspunkt, at mange Mennsker fra København allerede var paa Vej herop, tilbød de engelske Skuespillere at give nogle Scener af Hamlet indendørs – Dir. Klestrup stillede hele Marienlyst Etablissement til Raadighed; Englænderne foretrak Koncertsalen med Musiktribunen, og Skuespillerne hjalp selv med til Indretningen. Det Varede ikke længe, før Salen var fyldt til sidste Plads – i alt ca. 5—600 Mennesker overværede den improviserede Opførelse. Naturligvis var der mange kendte Navne blandt Tilskuerne, bl. a. Prins Knud, Prinsesse Thyra, Prins Axel, Stiftamtman, Kammerherre Oxholm, Fru Bodil Ipsen, Karen Caspersen, Ebbe Rode, Robert Neiiendam, Godsejer Jarl, Forfatteren Kresten Hansen fra London, >>Bivognen<< Miehe Madsen, Dir. Urban Gad, Fru Grethe Hasselbalch, hele Æreskomitéen osv. osv.

Med en lille Times Forsinkelse begyndte saa Forestillingen. Kl 20,15 var der Ro i Salen. Kapelmester Bierring Petersen slog an til Musikken, Hellebardisterne paa Kronborgs Bastion rykkede ind i Salen iført Old Vics gamle, dekorative Kostumer. Bag Tribunen viste Kongens Aand sig. Tragedien om Hamlet var begyndt, opført under de ejendommeligste Omstændigheder, noget Teater vel har oplevet siden Shakespeares egen vandrende Trup drog fra By til By.

Før de begyndte at spille, sagde de engelske Skuespillere til deres eget Lands Journalister og til de danske, at det ikke vilde være fair at anmelde deres Hamlet paa Grundlag af denne Forestilling.

Det skal dog siges, at Englænderne spillede vidunderligt, og selv om Omgivelserne ikke passede til Forventningerne, var det en straalende Oplevelse. Vi glæder os til at se Hamlet paa Kronborg i Aften. Den engelske Iscenesætter Tyrone Guthrie forkyndte og Turistchef Mogens Lichtenberg oversatte, at Billetterne ikke var blevet afrevet, fordi de gælder til Premieren i Aften paa Kornborg.

De engelske Skuespillere optraadte lige til Midnat og hilstes til Slut med minutlangt Bifald og Bolmster. Efter forestillingen i Aftes fandt der en Reception Sted i Marienlyst Restaurant. Den formede sig som en berettiget til Skuespillerne.

I Aften finder den egentlige Premiere Sted – man haaber paa nogenlunde godt Vejr.

Jobo bilcenter, 374274, 1724821, 20000 visninger logo/side
Nsnet.dk – læs online
Tandlægerne Rønnebær april 19/20, 15-20.000 win win  1753053
Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753436, alt bestilt 2x

Smoke n Steam  1751732, 15-20.000 win  maj 19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu