Husker du - Header

For 7 år siden: Elever storryger i frikvartererne

år 2010 – Helsingør Dagblad

For 7 år siden: Elever storryger i frikvartererne

Den 22. marts 2010: 18 år. Så gammel skal man i dag være for at købe en pakke cigaretter i kiosker og butikker. Men alligevel ryger flere 13-15 årige elever i frikvartererne på folkeskolerne i Helsingør.

Skolerne følger nemlig alle de samme regler, som foreskriver, at eleverne ikke må ryge på skolens område.

Men når eleverne i 7.-9. klasse har tilladelse til at forlade skolens område i frikvartererne, blander skolerne sig ikke længere i, hvad eleverne foretager sig. Det viser en rundringning, som Helsingør Dagblad har lavet til samtlige af kommunens skoler, der har 7.-9. klasse.

Skolerne overholder dermed lovgivningen, men smuthullet i frikvarteret rejser diskussion om, hvorvidt skolerne har en moralsk forpligtelse til at håndhæve et rygeforbud, når eleverne forlader skolens område.

Den ikke eksisterende kontrol med eleverne uden for skolernes områder i Helsingør sker, selvom skolelederne oplever, at flere og flere af folkeskole-eleverne begynder at ryge.

– Rygningen finder jo sted i skoletiden, og her skulle eleverne gerne lære andre ting end at ryge, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse.

e-mægler 397432 40.000 win. Skift til Wilstrup 20/12
Jobo vaskeklub logo april 17-april 18 40.000 win win 1723108
Tagsjakket  side+logo  26/3 18-31/3 19 win win 1721578
Låsesmeden, 279278,1724845, 25.000 visninger Logo

Betina Grønbæk 1730237 280920 40.000 win 5/7-18-5/4-19 nyt top 20/12

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu