Husker du - Header

For 7 år siden: Flere erstatningskrav mod kommunen på grund af slaghuller i vejene

år 2010 – Helsingør Dagblad

For 7 år siden: Flere erstatningskrav mod kommunen på grund af slaghuller i vejene

Den 8. marts 2010: Helsingør har i år pådraget sig otte erstatningssager på grund af slaghullerne i vejbelægningerne.

Dertil kommer en enkelt sag om en fodgænger, der kræver erstatning for beskadiget tøj efter at være faldet på isslaget.

Sagerne er ikke flere end sidste år, men fordelingen er anderledes, fortæller Susan Riboe på Teknisk Forvaltning, der tager sig af anmeldelserne.

– I år har der været flere bilister, der har henvendt sig, end der plejer at være. Til gengæld har der været færre fodgængere og slet ingen cyklister.

– Jeg har også kunnet mærke, at der er kommet nogle stykker her de seneste dage, hvor hullerne for alvor er dukket op efter tøvejret.

Fem bilister har fået beskadiget deres biler ved at køre i hullerne i vejene, og skaderne har primært været på affjedringen og på fælgene. En knallertkører har fået ødelagt sin knallert, efter han var væltet i et hul. To gående har fået knust briller og revet huller i tøjet, efter at være snublet i et hul, og endelig er en gående gledet på islaget med beskadiget tøj til følge.

– Proceduren er, at jeg får anmeldelsen fra dem, der søger erstatning, og at jeg så får Vejafdelingen til at køre ud og måle størrelsen og dybden på hullet, fortæller Susan Riboe.

e-mægler 397432 40.000 win. Skift til Wilstrup 20/12
øresundsakvariet. Ordre 1724948. Kundenummer 373612. 25000 visninger Side/logo
Photocare, Kunde nr. 69693, Ordre nr. 1725519, 25.000 visninger logo
Silverline 24/7-24/7 19. 20.000 win win 1731324 logo

Casper Andersson  24/5  18 – 24/5 19 25.000 1726606 top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu