Husker du - Header

For 7 år siden: Flere unge i behandling for alkohol og stoffer

år 2016 – Helsingør Dagblad

For 7 år siden: Flere unge i behandling for alkohol og stoffer

Den 21. oktober 2009: Helsingør Misbrugscenter behandler flere og flere unge, der gerne vil have hjælp til at tackle alkohol og stofrelaterede problemer.

Det viser en opgørelse baseret på de sidste tre år. Således er antallet af unge, der opsøger behandling i Helsingør Misbrugscenter steget fra 15 unge i 2007 til foreløbig 60 unge i 2009, som dækker det antal unge, der har opsøgt hjælp til og med juli måned i år.

Stigningen skal først og fremmest ses som et tegn på, at flere og flere unge vælger at søge hjælp til alkohol og stofrelaterede problemer, uden der nødvendigvis er tale om en stigning i antallet af unge, der har et alkohol- eller stofmisbrug.

– Helt overordnet handler det om, at vi har fået et behandlingstilbud for unge i kommunalt regi, som ikke eksisterede før, og vi har etableret nogle samarbejdsrelationer på tværs af kommunen, heriblandt med Helsingør Lokalcenter, Familiecentret, SSPK og skolerne.

Samtidig er der også sket det, at de unge der har været i behandling, har fortalt det til andre, og det betyder at flere af de unge får kendskab til de tilbud, der er i Helsingør Misbrugscenter gennem mund-til-mund-metoden, sier Lena Andersen, centerleder for Helsingør Misbrugscenter.

Stigningen i antallet af unge, der opsøger hjælp i Helsingør Misbrugscenter, skal også ses som et tegn på, at rusmidler er en del af ungdomskulturen.

Lynhjem  Kunde nr. 34254  Ordre nr. 1725515  Antal visninger: 30.000 side/logo
Photocare, Kunde nr. 69693, Ordre nr. 1725519, 25.000 visninger logo
3T  textil 374063 25.000 win win 27/8 1 år frem 1733128
Holmen, 1723975, 12.000 visninger logo

HF Byg 353825 1723481 top 40.000 win win 1. maj 18-1.maj 19

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu