Husker du - Header

For 7 år siden: Unge går ud af folkeskolen som analfabeter

år 2011 – Helsingør Dagblad

For 7 år siden: Unge går ud af folkeskolen som analfabeter

Den 29. September 2009: Flere unge er analfabeter, når de går ud af folkeskolen. De er ude af stand til læse, skrive og regne.

Nogle kan ikke aflæse tiden på et almindeligt ur. Andre kan ikke 10-tabellen.

På Produktionsskolen Sundet i Helsingør boomer elevtallet, og blandt de mange unge, der søger skolen, er et voksende antal af de unge funktionelle analfabeter.
Det siger skolens forstander Christian Saggau, der samtidigt med at Helsingør har oplevet en eksplosion i antallet af unge på kontant hjælp, har fået næsten fuldt hus på skolen.

Produktionsskolen har også netop fået bevilget i alt 600.000 kroner af Helsingør Kommunes børne- og ungeudvalg. Pengene skal bruges til at lønne en lærer, der specielt skal tage sig af elevernes sociale færdigheder, men også undervise i helt basale fag som læsning og skrivning.

– Sådan en slags nutidens lærer i Emma Gad. Eleverne skal lære, at det har en betydning, hvordan vi allesammen går og opfører os, klæder os, hvilken sprogtone, vi fører og så videre. Hvis man er ude og søge læreplads og kommer med omvendt kasket, kan det være chancerne for at få jobbet bliver formindskede, siger Christian Saggau.

På knap to år har Produktionsskolen Sundet omtrent fordoblet elevtallet. I dag går her cirka 70 elever, for et par år siden var her cirka 40 elever.

Fliserensning.dk april 19/20 15-20.000 win 1753334
Verona Pizza og Kebab 20.000 win win 23/5 18-23/5 19 1726656 logo
Franci, 1720789, 345901, 20000 visninger logo/side. ny jan 19, ny feb 19
Mestergartner april og 1 år frem. 19/20 15-20.000. win win 17xxxx

HF Byg 353825 1723481 top 40.000 win win 1. maj 18-1.maj 19

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu