Husker du - Header

HD for 12 år siden: Helsingør vil tælle tykke børn

år 2010 – Helsingør Dagblad

Børneløb af en af de måder Helsingør Kommune i dag prøver at hjælpe børn til et sundere liv.

HD for 12 år siden: Helsingør vil tælle tykke børn

Den 16. august 2005: Helsingørs tykke børn skal nu tælles.
En opgørelse over antallet af overvægtige skolebørn skal vise, hvordan det går med kost- og motionsvaner i sammenligning med andre danske kommuner, ligesom opgørelsen har til formål at vise, om de allerede iværksatte indgreb mod børns fedme-epidemi har fået bremset kiloernes himmelflugt.

– Vi ser faktisk en ganske svag tendens blandt eleverne i folkeskolernes ældste klasser til en bedring. Både vægtmæssigt og motorisk er der tale om en bedring i de elever, der senest er blevet undersøgt. Og vi håber, at der faktisk er tale om begyndelsen til en ny og bedre tendens, siger Jeanette Sander Kruse, der netop er tiltrådt som Helsingør Kommunes nye børn- og ungelæge.

Jeanette Sander Kruse danner tæt parløb med kommunens anden børne- og ungelæge, Annette Storr-Paulsen.

Deres primære virke i Helsingør Kommune bliver inden for forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser, hvor kost og motion er højt prioriteret.

Låsesmeden, 279278,1724845, 25.000 visninger Logo
Backe vin 374334 1725521 7/5 og 1 år frem  Visninger pr. md. 25.000 delt i 2 mat. Vin logo og top. Gin sky og side
Casper Andersson  24/5  18 – 24/5 19 25.000 1726606 logo
https://www.kunstnershoppen.dk/

Rexbriller, Kunde nr. 285695, Ordre nr. 1725517, 30.000 visninger Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu