Husker du - Header

HD for 12 år siden: Helsingør vil tælle tykke børn

år 2010 – Helsingør Dagblad

Børneløb af en af de måder Helsingør Kommune i dag prøver at hjælpe børn til et sundere liv.

HD for 12 år siden: Helsingør vil tælle tykke børn

Den 16. august 2005: Helsingørs tykke børn skal nu tælles.
En opgørelse over antallet af overvægtige skolebørn skal vise, hvordan det går med kost- og motionsvaner i sammenligning med andre danske kommuner, ligesom opgørelsen har til formål at vise, om de allerede iværksatte indgreb mod børns fedme-epidemi har fået bremset kiloernes himmelflugt.

– Vi ser faktisk en ganske svag tendens blandt eleverne i folkeskolernes ældste klasser til en bedring. Både vægtmæssigt og motorisk er der tale om en bedring i de elever, der senest er blevet undersøgt. Og vi håber, at der faktisk er tale om begyndelsen til en ny og bedre tendens, siger Jeanette Sander Kruse, der netop er tiltrådt som Helsingør Kommunes nye børn- og ungelæge.

Jeanette Sander Kruse danner tæt parløb med kommunens anden børne- og ungelæge, Annette Storr-Paulsen.

Deres primære virke i Helsingør Kommune bliver inden for forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser, hvor kost og motion er højt prioriteret.

Kaiser april 19/20 15-000 win banner. 4 forskellige ældre sky, flæsk logo, aften midt/bund, smørrebrød side  175163520.
Petersen ure-smykker, 373613, 1724569, 25.000 visninger logo
Silverline 24/7-24/7 19. 20.000 win win 1731324 logo
Fliserensning.dk april 19/20 15-20.000 win 1753334

Tikøb bager  april19/20 10-15.000 win win 1751624

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu