Husker du - Header

Helsingør faar fjernvarme

år 1965 – Helsingør Dagblad

Udgravningerne er nu paa vej henad Evaldsvej mellem boligforeningen »Kingo«s eenfamilieshuse.

Helsingør faar fjernvarme

Den første del af Helsingørs fjernvarmeanlæg vil begynde at arbejde i efteraaret. Entreprenørerne – firmaet Bruun & Sørensen – er i gang med at bygge den første varmecentral, som placeres i det grønne omraade ved »Rolighed«, lige ud imod Mads Holmsvej.

I vejene i nabolaget nedlægges de svære varmerør, som indkapsles i betonkasser. Arbejderne har gravet sig gennem det sidste stykke ad Mads Holmsvej, ad Gefionsvej til Skolen ved Gurrevej, og ad Kronborg Ladegaardsvej og Ewaldsvej.

Den nye varmecentrals største kunde bliver Det sociale Boligselskab, som har besluttet i bebyggelserne »Rolighed«, »Grønningen«, »Damvænget« og »Søvænget«.

Andelsboligforeningen »Kingo« som har store parcelhusbebyggelser i omraadet, har ikke truffet nogen kollektiv aftale, men de enkelte beboere kan faa aftaler med varmeselskabet godkendt af boligforeningen.

Det sociale Boligselskab har truffet beslutningen om at afgive den store ordre, fordi man i byggeriernes gamle varmecentraller stod foran kostbare kedel-udskiftninger.

Betina Grønbæk 1730237 280920 40.000 win 5/7-18-5/4-19
Skydeselskabet 373553 april 19/20. 10-15.000 win win. 1751627
Viridis 25.000 visninger fra 1/5. Kunde 369687 ordre 1724844 logo/side. skift 19/3
Casper Andersson  24/5  18 – 24/5 19 25.000 1726606 logo

Tikøb dæk 19/20, 20-25.000 win win 1752517

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu