Husker du - Header

Helsingør faar fjernvarme

år 1965 – Helsingør Dagblad

Udgravningerne er nu paa vej henad Evaldsvej mellem boligforeningen »Kingo«s eenfamilieshuse.

Helsingør faar fjernvarme

Den første del af Helsingørs fjernvarmeanlæg vil begynde at arbejde i efteraaret. Entreprenørerne – firmaet Bruun & Sørensen – er i gang med at bygge den første varmecentral, som placeres i det grønne omraade ved »Rolighed«, lige ud imod Mads Holmsvej.

I vejene i nabolaget nedlægges de svære varmerør, som indkapsles i betonkasser. Arbejderne har gravet sig gennem det sidste stykke ad Mads Holmsvej, ad Gefionsvej til Skolen ved Gurrevej, og ad Kronborg Ladegaardsvej og Ewaldsvej.

Den nye varmecentrals største kunde bliver Det sociale Boligselskab, som har besluttet i bebyggelserne »Rolighed«, »Grønningen«, »Damvænget« og »Søvænget«.

Andelsboligforeningen »Kingo« som har store parcelhusbebyggelser i omraadet, har ikke truffet nogen kollektiv aftale, men de enkelte beboere kan faa aftaler med varmeselskabet godkendt af boligforeningen.

Det sociale Boligselskab har truffet beslutningen om at afgive den store ordre, fordi man i byggeriernes gamle varmecentraller stod foran kostbare kedel-udskiftninger.

Jobo vaskeklub logo april 17-april 18 40.000 win win 1723108
Nsnet.dk – læs online
Rexbriller, Kunde nr. 285695, Ordre nr. 1725517, 30.000 visninger logo
Photocare, Kunde nr. 69693, Ordre nr. 1725519, 25.000 visninger logo

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu