Husker du - Header

Helsingør faar fjernvarme

år 1965 – Helsingør Dagblad

Udgravningerne er nu paa vej henad Evaldsvej mellem boligforeningen »Kingo«s eenfamilieshuse.

Helsingør faar fjernvarme

Den første del af Helsingørs fjernvarmeanlæg vil begynde at arbejde i efteraaret. Entreprenørerne – firmaet Bruun & Sørensen – er i gang med at bygge den første varmecentral, som placeres i det grønne omraade ved »Rolighed«, lige ud imod Mads Holmsvej.

I vejene i nabolaget nedlægges de svære varmerør, som indkapsles i betonkasser. Arbejderne har gravet sig gennem det sidste stykke ad Mads Holmsvej, ad Gefionsvej til Skolen ved Gurrevej, og ad Kronborg Ladegaardsvej og Ewaldsvej.

Den nye varmecentrals største kunde bliver Det sociale Boligselskab, som har besluttet i bebyggelserne »Rolighed«, »Grønningen«, »Damvænget« og »Søvænget«.

Andelsboligforeningen »Kingo« som har store parcelhusbebyggelser i omraadet, har ikke truffet nogen kollektiv aftale, men de enkelte beboere kan faa aftaler med varmeselskabet godkendt af boligforeningen.

Det sociale Boligselskab har truffet beslutningen om at afgive den store ordre, fordi man i byggeriernes gamle varmecentraller stod foran kostbare kedel-udskiftninger.

Jumbo Personal Computer, order nr. 1725099. Kunde nr. 177805. 80000 visninger. Side/logo
Silverline 24/7-24/7 19. 20.000 win win 1731324 logo
Multiflyt 24.5 18-24.5 19 25.000 win win 1726605 logo
Bruuns rengøring logo  25.000 april 17 og 1 år frem win win 1722013

Scandlines auto bizz

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu