Husker du - Header

Rejsegilde Paa stort Byggeri

år 1965 – Helsingør Dagblad

Ole Petersen foran sit nybyggeri.

Rejsegilde Paa stort Byggeri

I gaar var der rejsegilde paa Gefionsvej nær Esrumvej. Spærrene var rejst, og kransen hejst over det nye butikscenter, som automobilforhandler Ole Petersen her opfører.

Projektet, som i alt vil komme til at koste 2,5 mill. Kr., omfatter butiks- og udstillingslokaler, boliger, kotorer og et underjordisk værksted, der konstrueres saa solidt, at det i paakommende tilfælde vil kunne benyttes som beskyttelsesrum.

Ole Petersens forretning har hidtil haft domicil Belvederevej 25, men naar det nye kompleks ved Gefionsvej staar færdigt, flyttes hele virksomheden derud. Butikcentret er tegnet af arkitekterne Helle og Aage Hartvig Petersen, Helsingør.

Mestergartner april og 1 år frem. 19/20 15-20.000. win win 17xxxx
Frøsø april 19/20 , 15-20.000 win win 1752468
https://www.kunstnershoppen.dk/
Malerfirmaet Nordkysten april 19/20 15-20.000 win win 1752452

Skydeselskabet 373553 april 19/20. 10-15.000 win win. 1751627

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu