Husker du - Header

Rejsegilde Paa stort Byggeri

år 1965 - Helsingør Dagblad

Ole Petersen foran sit nybyggeri.

Rejsegilde Paa stort Byggeri

I gaar var der rejsegilde paa Gefionsvej nær Esrumvej. Spærrene var rejst, og kransen hejst over det nye butikscenter, som automobilforhandler Ole Petersen her opfører.

Projektet, som i alt vil komme til at koste 2,5 mill. Kr., omfatter butiks- og udstillingslokaler, boliger, kotorer og et underjordisk værksted, der konstrueres saa solidt, at det i paakommende tilfælde vil kunne benyttes som beskyttelsesrum.

Ole Petersens forretning har hidtil haft domicil Belvederevej 25, men naar det nye kompleks ved Gefionsvej staar færdigt, flyttes hele virksomheden derud. Butikcentret er tegnet af arkitekterne Helle og Aage Hartvig Petersen, Helsingør.

Holmen, 1723975, 12.000 visninger logo
Nsnet.dk – læs online
HF Byg 353825 1723481  logo 40.000 win win 1. maj 18-1.maj 19
Bruuns rengøring logo  25.000 april 17 og 1 år frem win win 1722013

Prøvestenen. Kundenr 373163, Ordre 1725089, 40.000 visninger, ikke win-win Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu