Husker du - Header

Rejsegilde Paa stort Byggeri

år 1965 – Helsingør Dagblad

Ole Petersen foran sit nybyggeri.

Rejsegilde Paa stort Byggeri

I gaar var der rejsegilde paa Gefionsvej nær Esrumvej. Spærrene var rejst, og kransen hejst over det nye butikscenter, som automobilforhandler Ole Petersen her opfører.

Projektet, som i alt vil komme til at koste 2,5 mill. Kr., omfatter butiks- og udstillingslokaler, boliger, kotorer og et underjordisk værksted, der konstrueres saa solidt, at det i paakommende tilfælde vil kunne benyttes som beskyttelsesrum.

Ole Petersens forretning har hidtil haft domicil Belvederevej 25, men naar det nye kompleks ved Gefionsvej staar færdigt, flyttes hele virksomheden derud. Butikcentret er tegnet af arkitekterne Helle og Aage Hartvig Petersen, Helsingør.

AH modegarn 39169 1723845 logo 40.000 win win 1. maj 18-1. maj 19
Tagsjakket  side+logo  26/3 18-31/3 19 win win 1721578
Casper Andersson  24/5  18 – 24/5 19 25.000 1726606 logo
Rasmus Ebbe 388428 1723690 logo  25.000 win win 19/4 18-april 19

KV-Revision, Kunde nr. 280954,  Ordre nr. 1725350, 40.000 visninger Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu