Husker du - Header

Rejsegilde Paa stort Byggeri

år 1965 – Helsingør Dagblad

Ole Petersen foran sit nybyggeri.

Rejsegilde Paa stort Byggeri

I gaar var der rejsegilde paa Gefionsvej nær Esrumvej. Spærrene var rejst, og kransen hejst over det nye butikscenter, som automobilforhandler Ole Petersen her opfører.

Projektet, som i alt vil komme til at koste 2,5 mill. Kr., omfatter butiks- og udstillingslokaler, boliger, kotorer og et underjordisk værksted, der konstrueres saa solidt, at det i paakommende tilfælde vil kunne benyttes som beskyttelsesrum.

Ole Petersens forretning har hidtil haft domicil Belvederevej 25, men naar det nye kompleks ved Gefionsvej staar færdigt, flyttes hele virksomheden derud. Butikcentret er tegnet af arkitekterne Helle og Aage Hartvig Petersen, Helsingør.

Apperupvej e-mægler 397432 – logo side artikel 40.000 win
Casper Andersson  24/5  18 – 24/5 19 25.000 1726606 logo
Photocare, Kunde nr. 69693, Ordre nr. 1725519, 25.000 visninger logo
Jumbo Personal Computer, order nr. 1725098. Kunde nr. 177805. 80000 visninger. side/logo

Euronics  win win top  30.000 16/4- 18-april 19 1723144

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu