Husker du - Header

Søredning på Nordhavnen

år 1988 – Flemming Bjerg Andersen

Med lystbådenes master som forgrund og en grå, truende himmel som baggrund flyver helikopteren lavt over havnen ude mod redningsbåden nogle hundrede meter fra kysten.

Søredning på Nordhavnen

Helikopteren fløj lavt hen over havnen. Med lystbådenes master i forgrunden og en grå, truende himmel som effektfuld baggrund. Målet for øvelsen var en orange redningsbåd nogle hundrede meter uden for havnen Sikkert og hurtigt demonstrerede helikopteren, hvordan Marinehjemmeværnet hvert år løser talrige redningsopgaver ved de danske kyster. Den forulykkede blev samlet op og bragt ind på havnens midtermole, hvor Flotillens telte var slået op.

Det var kun en øvelse, men hvert år er det blodigt alvor for mange sejlsportsfolk eller fiskere, der forulykker ud for de danske kyster. Ofte bliver de samlet op af Marinehjemmeværnet, der landet over har stationeret flotiller i de største havnebyer. En af grundene til, at netop Marinehjemmeværnet bruges så meget som muligt i sparetider som disse, er, at det består af ulønnede frivillige. Dertil kommer en meget kort stand by-tid, i løbet af 40 til 45 minutter kan flotillerne have et skib klart til at gå ud på en redningsaktion.

På udstillingen i militærteltene fortalte repræsentanter for Marinehjemmeværnet efter søredningsaktionen om det arbejde, de frivillige yder. En af de vigtigste opgaver er farvandsovervågningen, der kræver mandskab både på havet og i land. Faktisk foregår en stor del af Marinehjemmeværnets opgaver på landjorden. 75 procent af de frivillige i Flotille 362 er beskæftiget her, blandt andet på kommandodivisionen, hvor personellet overvejende består af kvindelige marinere. Andre land divisioner er kystdivisionen med overvågningsopgaverne og våbendivisionen, der bevogter Flotillens kommandostation.

Sødivisionen bemander Flotillens fartøj, MHV 23, og er sammensat af et antal operative besætninger. De skiftes til gennemsnitligt at sejle tre aftener om måneden og en weekend i kvartalet.

Med weekendens udstilling og søredningsaktion på Nordhavnen ønskede Marinehjemmeværnet at reklamere for sig selv og fortælle hvilket tilbud og oplevelser et fritidsliv i Flotille 362 Helsingør fører med sig. Flotillen har i dag behov for en tilgang af frivillige mænd og kvinder for at kunne løse de opgaver den er tillagt.

Stengade apotek 68802 15-20.000 win juli 19/20 1757905, solcreme 4/7-1/9 19
Nature by hand april 19/20 15-20.000 win win, indtil 11/5, skift 29/5 1751631
Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753436, alt bestilt 2x
Tikøb dæk 19/20, 20-25.000 win win 1752517

Rasmus Ebbe 388428, 25.000 win win 19/4 18-april 19. 15-20.000 1/4 ’19 1 år frem 1752372

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu