Husker du - Header

St. Olai under Reparation

år 1988 – Helsingør Dagblad

St. Olai Kirke bliver efterset

St. Olai under Reparation

Vi bringer her et Billede af St. Olai Kirke, der som bekendt for Tiden faar sit Spir efterset og repareret. Billedet viser Wasa-Firmaets omstændelige og imponerende Stillads. Oppe paa dette arbejder Blikkenslagermester Poul Poulsen og hands langtfra ”luftkranke” Medhjælpere med at udbedre Kobbertaget, – et Arbejde, der vil Staa paa en Maaneds Tid. Mange borgere lægger daglig Vejen omkring Olai for at se paa det vældige Stillads og – om muligt – faa et Glimt af Arbejderne, der 70 Meter oppe tager sig ud som smaa Dukker.
I øvrigt har Kliché-Anstalten faaet drejet Billedet saaledes, at det minder om det skæve tårn i Pisa.

Låsesmeden, 279278,1724845, 25.000 visninger Logo
HF Byg 353825 1723481  logo 40.000 win win 1. maj 18-1.maj 19
Multiflyt 24.5 18-24.5 19 25.000 win win 1726605 logo
Esp Dyreklinik 1723659+1734831 25.000 vis. 29/5 18-29/5 19

Jobo bilcenter, 374274, 1724821, 20000 visninger top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu