Husker du - Header

St. Olai under Reparation

år 1988 - Helsingør Dagblad

St. Olai Kirke bliver efterset

St. Olai under Reparation

Vi bringer her et Billede af St. Olai Kirke, der som bekendt for Tiden faar sit Spir efterset og repareret. Billedet viser Wasa-Firmaets omstændelige og imponerende Stillads. Oppe paa dette arbejder Blikkenslagermester Poul Poulsen og hands langtfra ”luftkranke” Medhjælpere med at udbedre Kobbertaget, - et Arbejde, der vil Staa paa en Maaneds Tid. Mange borgere lægger daglig Vejen omkring Olai for at se paa det vældige Stillads og – om muligt – faa et Glimt af Arbejderne, der 70 Meter oppe tager sig ud som smaa Dukker.
I øvrigt har Kliché-Anstalten faaet drejet Billedet saaledes, at det minder om det skæve tårn i Pisa.

Petersen ure-smykker, 373613, 1724569, 25.000 visninger logo
Rusmiddel 1727211, 25.000 vis 29/5 18-29/5 19 side artikel logo
Silverline 24/7-24/7 19. 20.000 win win 1731324 logo
Louise Klinikken, Ordre 1725086, kunde 397931, 25.000 visninger logo/side

Ivar Jensen, K-nr. 1720262,  Ordrenr. 1725507, 30.000 visninger top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu