1.750 husstande i kommunen har elendigt bredbånd


Af Helsingør Dagblad

Et nyt teleforlig har kompliceret muligheden for at få bredbånd i de dele af Helsingør kommune, hvor det fungerer dårligere end den nationale målsætning.

HELSINGØR: – Vi bor i et område med meget dårlig dækning, og det går selvsagt meget langsomt at downloade fra nettet, fortæller Annabel Krarup, som bor på Kongevejen tæt på Helsingør.

Hun er en del af projektet “Bredbånd i Gurre og omegn”, der de sidste tre år har søgt tilskud fra Statens Bredbåndspulje uden held.

– Mange har børn, der er brugere af internettet, og det kan være helt umuligt at flere i husstanden er på samtidig, forklarer hun til Lokalavisen Nordsjælland.

Hun fortæller, at det er problematisk, hvis man har et firma, da det er en daglig ulempe, at forbindelsen er langsom og dårlig.

– Hvis man gerne vil have, at området skal kunne tiltrække tilflyttere, er det afgørende, at der kan tilbydes hurtigt internet, siger Annabel Krarup.

Særlige områder er ramt
I Helsingør kommune er der 1750 hustande, der ikke har adgang til tilfredsstillende bredbåndsdækning.

Der er en national målsætning om, at hele Danmark minimum skal have adgang til 100 Mbit/s i download og 30 Mbit/s i upload i 2020.

Det er en særlig type af område, der har dårlig adgang, fortæller centerchef for borgerservice, It og digitalisering, Pernille Madsen.

– Det er i de områder, der kaldes for landzoner. Det er for eksempel omkring Gurre og hele det opland, hvor de har mange udfordringer, fortæller Pernille Madsen.

Etablering af bredbånd er dog som udgangspunkt en statslig eller privat opgave, hvorfor Helsingør Kommune ikke kan gøre så meget.

Tre projekter søgte
Den politiske forligskreds i Helsingør Kommune satte i budgetforliget sidste år 200.000 kr. af i 2018 og 2019 til at forbedre bredbånd i kommunen.

Borgere, som havde dannet projekter for at søge Energistyrelsens pulje, kunne søge tilskud fra Helsingør Kommune for at opnå flere points og dermed have bedre chance for at opnå støtte.

– Tre projekter søgte om støtten i Helsingør i efteråret 2018. Et projekt i Gurre og omegn med 181 husstande, et projekt i Hellebæk, der omfatter 15 husstande, og en udvidelse af projektet i Hellebæk, hvor man endte med at omfatte 40 husstande, men ingen af dem blev godkendt af Energistyrelsen, siger Pernille Madsen.

Venter på retningslinjer
Helsingør Kommune kom således i første omgang ikke af med de 200.000 afsatte kroner og lavede derfor en ny ansøgningsmulighed, så projekter kunne søge midler direkte fra Helsingør Kommune i starten af 2019.

– Som det ser ud lige nu, så har ingen søgt puljemidlerne i anden omgang. Det skyldes flere ting. Fra regeringens side ændrede man i reglerne, da man vedtog det nye teleforlig, forklarer Pernille Madsen.

Det betød, at Helsingør blev en byzone frem for landzone, hvilket sætter nogle klare rammer for kommunen i forhold til, hvad kommunerne må og ikke må, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning.

– Vi venter stadig på nogle klarere retningslinjer, siger Pernille Madsen.

Forventer en fordobling til efteråret
Samtidig er der nogle skattemæssige forbehold, man skal tage højde for i kommunen, når der skal uddeles støtte til projekter, da det er et statsligt område.

– Det er op til borgeren selv at lave foreninger, og den proces afholder nok desværre mange fra at søge midlerne, fortæller Pernille Madsen.

– Vi må snakke med byrådet, så vi kan finde ud af, hvordan pengene skal bruges, men jeg forventer, at vi har 400.000, til efteråret, når Energistyrelsen igen åbner for ansøgninger, siger Pernille Madsen.

Slå jer sammen
Selvom ingen projekter i Helsingør kommune i denne omgang er blevet godkendt til støtte, ser det alligevel ud til, at man snart kan forvente bedre bredbånd i Gurre og omegn.

– Gruppen er selv gået videre med en leverandør – og det ser ud som om, at de har fundet en løsning.

– Man skal afsætte meget tid til det, fordi man skal have så mange hustande med som muligt, fortæller Pernille Madsen.

Hun anbefaler, at man slår sig sammen med naboerne eller dem, der bor i et geografisk nært område.

– Lav et netværk af borgere, der gerne vil have bedre netværk. Herefter må man kontakte leverandører, som vi har set, at de har gjort i Gurre, hvor 181 husstande er gået sammen. Det skal også være en god forretning for de selskaber, der skal sætter master op og trække ledninger. Derfor er det godt at være mange borgere, siger Pernille Madsen.

Artiklen sidst ændret: 31. januar 2020 17:05

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Gør du mere ud af at støtte lokalt i disse corona-tider?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018