Den internationale højskole i Colombia


Af Nanna Rasmussen

Fra Colombia. Foto: Claus Staal.

En skrøbelig fredsaftale

En unik studierejse stiller skarpt på skrøbelig fredsaftale i det borgerkrigsplagede land. Forstander Søren Launbjerg fra Den Internationale Højskole i Helsingør, Søren Launbjerg, er ugens klummerist og har sendt sit indlæg fra skolens igangværende besøg i Colombia i Sydamerika.

Efter at have rejst godt 10.000 km ankom en gruppe på 24 elever og 2 lærere fra Den Internationale Højskole d. 7. marts til Bogota – hovedstaden i Colombia.

Formålet med vores studierejse flugter højskolens overordnede fokus på fredsarbejde rundt om i verden. Vi vil gennem autentiske møder med repræsentanter fra forskellige parter og interessenter i den historiske fredsslutning fra 2016 undersøge og vurdere processen og implementeringen.

 

Den internationale højskole i Colombia
Søren Launbjerg, ugens klummerist. Corona-situationen tvang højskolen til at afbryde turen, og taget hjem til Danmark, da alle højskoler skal lukke deres aktiviteter ned. Eleverne fra 28 lande kan blive boende på skolen og får måltider og moralsk støtte. Ingen undervisning. Kun logi og mad, oplyser forstander Søren Launbjerg efterfølgende.

Et land med en historie præget af konflikt og vold

Colombia er et land, som er rigt på naturlige ressourcer. Et land med frugtbar jord og godt stabilt klima. Et land med smukke og venlige mennesker, der for de flestes vedkommende bare gerne vil sameksistere fredeligt under ordnede forhold.

Desværre har landet også siden kolonitiden udviklet umådelig stor social ulighed, hvilket har været baggrund for et utal af væbnede guerilla-oprør og bevægelser indenfor de seneste 70 år. Den enorme forskel på rig og fattig springer en i øjnene med det samme, når man kommer til Bogota, hvis nordlige del er de riges kvarter med smukke villaer og lejlighedskomplekser af højeste kvalitet. Byens sydlige del er fattig og præget af vold og kriminalitet.

 

Den internationale højskole i Colombia
Fra Colombia. Foto: Claus Staal.

Vi bor tæt ved centrum, hvor byen på overfladen virker relativt velfungerende. Folk går på arbejde tidligt om morgenen, og når til trods for et skrantende offentligt transportsystem frem til tiden. Der arbejdes mange timer dagligt og mindst 6 dage ugentligt.

Men under overfladen er landet dybt dysfunktionelt med korruption, politisk vold og en skræmmende mangel på respekt for liv og fundamentale menneskerettigheder. Navnlig landbefolkningen lever under nærmest slavelignende forhold. Over halvdelen af landets landbrugsarealer ejes reelt af den største bank i Colombia, og det er svært at få øje på muligheden for social mobilitet.

 

En historisk fredsproces

I nyere tid har konflikten mellem den væbnede guerillabevægelse FARC, hvis ca. 19.000 aktive medlemmer har opereret fra baser skjult i junglen i svært fremkommelige områder. I 2011 blev der taget initiativ til hemmelige møder mellem den daværende regering og FARCs ledelse. Dette førte til en aftale om en plan for udarbejdelse af en fredsaftale, og i 2012 startede en række møder og forhandlinger i Cubas hovedstad Havana.

 

Den internationale højskole i Colombia
Fra Colombia. Foto: Claus Staal.

I slutningen af 2016 kunne man omsider underskrive og ratificere en omfattende aftale om fred. En aftale, der skaffede daværende præsident Juan Manuel Santos Nobels fredspris samme år.

En aftale der medførte, at FARC nedlagde våbnene; at programmer blev udviklet, som skulle reintegrere ex-kombattanter i det civile liv med den nødvendige amnesti; at der blev nedsat en sandhedskommission, der skulle efterforske de mange forbrydelser begået i konflikten; at der blev nedsat en speciel juridisk enhed, som skal definere og håndtere en midlertidig juridisk tilgang til de begåede forbrydelser udenfor landets egentlige lovgivning; at der blev organiseret en særlig indsats for at finde og identificere 85.000 forsvundne borgere, samt at repræsentanter for de mange ofre i konflikten bliver hørt og at deres tab og lidelser anerkendt.

 

Studierejsens formål

Lærer og udviklingschef på Den Internationale Højskole Claus Staal har i samarbejde med sin colombianske hustru Adriana Tovar Velez opbygget et stort netværk af interessante kontakter, som vi får mulighed for at møde.

 

Den internationale højskole i Colombia
Fra Colombia. Foto: Claus Staal.

På nuværende tidspunkt har vi mødt professorer fra tre forskellige universiteter. Vi har mødt tidligere FARC-medlemmer og tidligere medlemmer af paramilitære grupper, som har gennemgået resocialiseringsprocesser for at kunne vende tilbage til det civile liv. Vi har besøgt kongressen og talt med 2. vice-præsident Maria José Pizarro – datter af Carlos Pizarro, der i 1990 blev myrdet som præsidentkandidat for M19 – tidligere revolutionær guerillagruppe.

 

Snart besøg i junglen

Om få dage skal gruppen besøge en FARC-lejr i junglen i det nordøstlige Colombia. Her skal vi bo side om side med FARC-medlemmer, der har nedlagt våbnene efter fredsaftalen og nu driver bæredygtigt landbrug. Lejren er under beskyttelse af politiet.

Vi skal også mødes med repræsentanter for ofre i konflikten og høre deres perspektiver. Eleverne skal så forsøge at samle de mange perspektiver, personlige møder og oplevelser og konkludere på fredsaftalens effekt og status lige nu. Desværre tyder meget på, at volden blusser op igen for tiden, og at den siddende regering ikke helhjertet støtter op om fredsaftalens mange delprocesser.

iden aftalen i 2016 er ca. 180 tidligere FARC-medlemmer blevet dræbt. Ironisk nok er vi i forhold til coronavirus i større sikkerhed her end hjemme. Colombia har kun 4 konstaterede tilfælde dags dato.

Artiklen sidst ændret: 24. marts 2020 08:28

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Gør du mere ud af at støtte lokalt i disse corona-tider?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018