Klumme: Er kulturlivet overhovedet i synk med Helsingør?


Af Helsingør Dagblad

Jens Frimann Hansen.

Ugens klummeskriver er teaterchef Jens Frimann Hansen.

Kultur: Politikerne vil i fremtiden gøre kulturlivet til en synlig del af erhvervspolitikken. For år tilbage ville det have været utænkeligt, men måske det ikke er så dumt endda?

Kultur og erhverv regnes ofte for modsatrettede størrelser. Og med god grund. Erhvervslivet skal tjene penge, mens kultur handler om at udvikle kunst, som vi kan spejle os i, som kan sætte os selv og vores verden til diskussion og som kan få os til at se os selv og verden i et nyt lys. Kunst må og bør støttes, så kunstnerne kan arbejde frit og skabe de bedste værker. I virkelighedens verden ser det nogen gange lidt anderledes ud. Fx fik bankerne under finanskrisen mere i offentlig støtte end kulturen har fået i de sidste 100 år. Og omvendt er der så mange afledte indtægter på kultur, at man mange steder ser kultur som en del af erhvervspolitikken. Det gør man fx her i Helsingør, men det gør man også i EU, hvor komissionen har foreslået at kulturbudgettet hæves med 30% (!). I virkeligheden er det 40%, for man har indregnet Brexit i stigningen. I EU omsætter kulturlivet lige så meget som bilindustrien og er for længst blevet en faktor man regner med. Hvad der dog er vigtigere end pengesnakken er, at kultur mere end noget andet er med til at skabe bæredygtig egnsudvikling. Igen er Helsingør det virkelig gode eksempel, men man kunne også tænke sig, at Helsingør istedet for kultursatnsningen havde fået en fabrik med 1.500 arbejdspladser. Problemet er bare når erhvervseventyrerne slutter, så afløses de meget ofte med en krise. Det sker sjældnere med kultur når man ser den i et egnsudviklings perspektiv. For kulturen går ikke efter den økonomiske gevinst, men efter at skabe den originale fortælling. Den økonomiske gevinst ligger nogle helt andre steder, mens befolkningen til gengæld vinder et værdigt, aktivt og reflekterende liv.

De sidste regeringer, og noget tyder også på den nuværende, har været meget lidt ambitiøse med kulturspolitikken. Jeg var for nogle år siden til en kulturkonference hvor EU’s udenrigsminister Federica Mogherini dukkede op. Det ville være utænkeligt i Danmark. Men Mogherini havde ikke bare på hjerte at fortælle at kultur er big business, men også, at det er med kunsten og vores kulturelle værdier vi skal skabe relationer i vores omverden. Ligesom kultur i kommunerne ofte er et godt kort når man skal gøre sig attraktiv for nye skatteborgere eller turister der ønsker at bosætte sig i eller bare besøge Helsingør.

Af en eller anden grund har de fleste af os borgere forsonet os med, at vores skattekroner går til både landbrugs og erhversstøtte, selvom det jo er den omvendte verden. Og af en eller anden grund, som jeg ikke forstår, værgrer langt de fleste folketingspolitikere sig mod at investere i kultur, selvom enhver investeret krone i kultur med garanti er langt bedre givet ud end til erhvervslivet eller landbruget. Hvad værre er: man har sparket kulturdebatten ud i kommunerne, hvor kulturen hele tiden skal forsvare sig mod beskæringer på ældreområdet, skolelukninger og fyringer af pædagoger. Tænk hvis det samme var tilfældet for landbruget. Et retorisk spørgsmål kunne lyde: Er det rimeligt at vores kommune skal spare på hjemmehjælpen, når vi betaler milliarder af kroner til sukkerindustrien for at få dem til at producere mindre?

Ingen tvivl om at Helsingørs kulturliv er business, men hvad der er vigtigere er at vi fastholder og udvikler de rammer kulturen har i dag så de på den ene side bliver synkrone med byens borgere og på den anden side bliver ved med at arbejde med kompromisløs kvalitet.
Det er mig en gåde, hvorfor kulturområdet ikke har en større appeal hos flere politikere. Fint nok, at man synes det koster penge og at de synes det er dyrt og at de jo må prioritere. Men ingen har endnu kunnet oplyse mig om hvad man ønsker at sætte istedet for når vi taler dannelse. Hvad er det egentlig vi skal lære i skolen, og hvorfor, og hvad er det for nogle værdier vi skal møde andre mennesker med?

Kultur er big business, men det er meget mere end det.

Artiklen sidst ændret: 28. januar 2020 16:54

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Hvad synes du om mediernes dækning af coronavirus?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018