Kommunen søger ideer til udvikling af byrummet


Af Nanna Rasmussen

Fra tidligere projekter med byrumsmidler. PASSAGE festival i Cirklen, 2017. Foto. Monica Mahona.

Bidrag til byrummet

Helsingør Kommune inviterer nu borgere, foreninger og andre interesserede til at være med til at udvikle kommunens byrum. Kommunen bidrager med penge og samarbejde, men man skal selv komme med ideen og have mod på at drive den i mål.

“Har du eller din forening en genial ide til, hvordan vi styrker fællesskabet i vores offentlige byrum? Savner I noget i jeres nærmiljø, der kan bidrage til mere leg, byliv og ophold? Eller ønsker I et kunstnerisk indgreb, der viser nye sider af jeres kvarter? Så skal I frem med ideerne og indsende jeres forslag senest den 12. juni 2020,” skriver kommunen i opfordringen til borgerne.

Som en del af kommunens Vision 2030 bliver borgere, foreninger, institutioner og øvrige interesserede fremover inviteret ind i arbejdet med at udvikle kommunens byrum. Derfor har By-, Plan- og Miljøudvalget sammen med Kultur- og Turismeudvalget besluttet, at sætte byrumsmidlerne for 2021 af til samarbejder med ildsjæle, der både har ideerne og lysten til at være en bærende drivkraft i samarbejde med kommunen.

“Vi skal udvikle levende byrum, hvor man kan være sammen om noget fælles, der er sjovt, lærerigt, overraskende eller noget helt andet. De offentlige samlingssteder er oplagte til at udvikle sammen med de mennesker, der rent faktisk bruger dem – og jeg ser meget frem til at finde nye løsninger sammen med alle interesserede, siger Christian Holm Donatzky, formand for By-, Plan- og Miljøudvalget.

Michael Mathiesen, formand for Kultur- og Turismeudvalget tilføjer:

“Kommunens pladser og hyggelige stræder er der, hvor vi færdes mest. Både os og de turister, som forhåbentlig snart kommer til at fylde lidt i billedet igen. Ved at inddrage så mange som muligt i byrumsplanerne, får vi forhåbentlig stærkere kulturelle oplevelser til gavn for borgere, erhvervsliv og turisme”, siger han.

 

Kommunen søger ideer til udvikling af byrummet
Man kan indsende forslag, hvis man er borger, forening, institution, kommunalt center, netværk, fællesskab, skoler/uddannelser, virksomheder m.fl. i Helsingør Kommune. Her er det Espergærde strandfortov.

 

Byrumsmidlerne for 2021 udgør omkring 2 millioner kroner, men udvalgene tager først i efteråret 2020 stilling til, hvor mange projekter, der bliver inviteret med til at udforme byrummene, og hvilke beløb der bliver tildelt.

Fristen for indsendelse af forslag er den 12. juni 2020. Forslagene bliver herefter samlet af Helsingør Kommunes Byrumsgruppe og præsenteret for Kultur- og Turismeudvalget samt By-, Plan- og Miljøudvalget i løbet af efteråret. Udvikling af Byrum kan kontaktes via blv@helsingor.dk.

Grupperne bag de endelige forslag kan derefter begynde arbejdet i 2021.

I vurderingen for at modtage byrumsmidler indgår nedenstående, og projekter og aktiviteter bør tilgodese hele kommunen.

 

Fakta

  1. Projekter og aktiviteter, der medvirker til at udvikle offentlige byrum. Eksempler på offentlige rum kan være: Torve og gader, Offentlige legepladser, offentlige stier, offentlige parker, strande og skove, havne.
  2. Projekter og aktiviteter, der understøtter målene i “Vision 2030” samt igangværende projekter og indsatser.

Projekter og aktiviteter skal som udgangspunkt støtte et eller flere af disse formål:

  • Skabe aktive, tilgængelige og tryghedsskabende byrum
  • Understøtte fællesskab, byliv, leg og ophold
  • Afprøve midlertidighed samt nye muligheder og potentialer i byens rum
  • Udbrede kunst i byens rum

Artiklen sidst ændret: 19. maj 2020 14:23

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018