Spot de plagsomme planter i tide


Af Nanna Rasmussen

Bjørneklo.

​Spot havens plagsomme planter i tide – før de bliver invasive og skader naturen, lyder det fra Haveselskabet.

Miljøstyrelsen og Haveselskabet er gået sammen for at udpege de planter, der kan give problemer i fremtiden. Haveselskabet opfordrer derfor haveejerne til at dele deres erfaringer fra egen have.

De kan både se smukke ud og dufte ganske dejligt. Men prydplanter og blomstrende buske som hybenrose, canadisk gyldenris og kæmpebalsamin kan også være invasive arter, der med tiden kan kvæle andre planter og dyreliv og gøre stor skade på den danske natur.

 

​Spot de plagsomme planter i tide
Canadisk gyldenris, Solidago canadensis.

Miljøstyrelsen og Haveselskabet har indledt et samarbejde for at sætte de planter, der måske kan give problemer i fremtiden, på en observationsliste. På den måde kan der blive holdt øje med, hvordan de spreder sig. Derfor opfordrer Haveselskabet nu danske haveejere til at dele deres erfaringer fra haven.

“Tænk, hvis vi kunne have stoppet skvalderkålen eller kæmpebjørnekloen i opløbet. Det er bedre at forebygge end at helbrede – også i haven. Det kan tage lang tid og også blive en dyr fornøjelse at bekæmpe en invasiv plante, når først den har etableret sig. Derfor vil vi gerne have haveejernes hjælp til at få et overblik over problematiske planter, før de spreder sig”, siger Charlotte Garby, direktør i Haveselskabet.

 

Otte forbudte planter har etableret sig

Der er 23 plantearter på EU’s forbudsliste over plantearter, som har potentiale til at etablere sig i den danske natur – og otte af dem har allerede gjort det. Blandt dem er prydplanter som kæmpebalsamin og gul kæmpekalla, som har taget springet over stakittet fra dyrket have til vild natur.

Miljøstyrelsen har foreslået at yderligere 12 plantearter, men de skal undersøges nærmere, før et eventuelt forbud kommer på tale. Derfor er information om planter på listen, der ikke spreder sig også vigtig. Hver enkelt observation kan være med til at sikre, at skønne haveplanter ikke forbydes på et for spinkelt grundlag.

 

Spot de plagsomme planter i tide
Hybenrose.

 

Se observationslisten på hjemmesiden

På Haveselskabet.dk/invasiv kan du se hvilke planter, der vækker bekymring – og også hente inspiration til, hvad du kan plante i stedet. Haveselskabet anbefaler, at der i lovgivningen skelnes mellem oprindelige vilde arter og forædlede sorter. Langt de fleste haveplanter kan nemlig dyrkes uden problemer for hverken haveejer eller vild natur. Forædlede sorter breder sig som regel mindre end de oprindelige vilde arter.

Et eksempel er almindelig sommerfuglebusk (Buddleja davidii), som både sommerfugle og mange haveejere er glade for. Den står allerede på Miljøstyrelsens observationsliste, fordi den i mange lande har spredt sig ukontrolleret. Men mange moderne sorter er sterile, og derfor er ikke alle sommerfuglebuske et problem.

Da man ikke ved, i hvor høj grad de eksisterende sommerfuglebuske i Danmark frøsår sig, er det vigtigt, at haveejere observerer, om der er frøplanter nær sommerfuglebuskene eller ej.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan man læse mere om invasive arter.

Artiklen sidst ændret: 8. april 2020 13:08

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018