Asyl har en effekt på familielivet

Af: Emil Krog, Lara Mogulkoc, Gabriel kjærulf og Frida Rosendal

Flygtninge og asylansøgere har været et stort emne i dansk politik i lang tid, fordi der stadig er mange, som kommer ind til landet.

I januar 2018 udgjorde indvandrere 10 procent af Danmarks befolkning, ifølge ’flygtning.dk’.

De fleste i politik er ret delt. Nogle synes, at vi har taget imod for mange asylansøgere, og at vi ikke har taget imod nok.

Der er selvfølgelig også folk som Rasmus Paludan, der bare syntes, at alle indvandrere og asylansøgere skal ud af Danmark, der er dog meget få, som er enig med ham.

Danmark har i lang tid taget imod flygtninge. Danmark har tilsluttet sig FN’s verdens erklæring om menneskerettigheder fra 1948. Der hedder det, at ‘enhver har ret til i andre lande at søge og få asyl mod forfølgelse’.

Asylansøgere
I 2018 kom der 3.500 asylansøgere, men kun 1.600 fik asyl. Det vil sige, at under halvdelen fik asyl. Familier med børn under 18 har større chance for at få asyl på grund af, at folk får mere empati med dem og derfor oftere lader dem få asyl. Det er ikke alle som kan få asyl. De skal nemlig igennem mange test og samtaler, som tager omkring 1½ – 2 år, før de muligvis kan få asyl.

De må først begynde at arbejde efter seks måneder, det er også først der, at de må leve for dem selv eller med venner og familie. Effekten asyl har på Familielivet er stort, fordi for eksempel i flygtningens hjemland er faren stor og stærk men når familien kommer til Danmark, bliver det omvendt fordi, det er meget anderledes og derfor svært og tilpasse sig.

Det kan også være at de har traumer for at være i krig.

HverdagM
Mens man venter på at få asyl, får man ting som dyner, service og penge. Hvis man er en, skal man dele værelse med nogle andre. Flygtninge kan ikke dansk og derfor får de ret til gratis danskundervisning. For at lære dansk afhænger deres alder, helbred, skolegang og uddannelse fra deres hjemland, om de må, lyder det fra ‘flygtning.dk’.

Det er svært for familier at tilpasser sig ind i de danske regler og sprog.

Kilde: flygtning.dk og Jyllandsposten.dk

Artiklen sidst ændret: 17. januar 2020 11:49

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Helsingør Dagblad Copyright © 2018