Fritidsklubberne der ligger i de udsatte boligområder, har en positiv indvirkning på de børn og unge, som færdes der. De bliver integreret bedre og forebygger en mulig kriminel løbebane. Billedet er taget i fritidsklubben ’Cube’ i Helsingør. KILDE: Helsingør Dagblad

Flygtninge vil gerne deltage i fritidslivet, men det kræver alt for meget af dem

Af: Merle Serup Rolfsen, Anna-Bell Drejer Kofoed & Mateo Tudic

Der bliver støttet godt op om kommunens ’Vision 2030’, hvor man vil bruge flere penge på at hjælpe nytilkomne flygtningefamilier i gang med at bruge foreningslivets fritidstilbud. – Dette kræver dog en masse vilje fra flygtningens part, mener stifter af ’Yallah2Gether’.

,,Flygtningene er bange for at tage initiativ, – de er bange for at nærme sig” udtalte Ahmad Abed Al Mahmoud, da han d. 16. januar medvirkede i et interview om flygtninge i Danmark.

Integrationsrådet for Helsingør Kommune vil fremover bruge mange flere penge på flygtningefamilier og dermed sikre sig, at de tager imod de forskellige fritidstilbud der er.

Dette bliver mødt med meget stor opbakning, dog skal familierne have viljen med sig.

– Ellers nytter det ikke noget, mener Ahmad.

Kommunens Vision 2030 om fællesskaber og medborgerskab menes at være det bedste middel imod parallelsamfundet. Derfor vil Integrationsrådet rette deres fokus mod især de mindste børn og deres forældre.

– Så hjælpes de mange kvinder, der sidder alene i lejlighederne dag ud, dag ind, siger formanden Carol Krogstrup.

Dette lyder umiddelbart også ganske fornuftigt for mange, men hvorfor er viljen der så ikke fra flygtningenes side?

– Det er svært at komme med en forklaring lige nu og her. Men vi skal huske hvor disse mennesker kommer fra. De kommer fra krig og skader, og har oplevet krigen virkelig tæt på sig. Disse mennesker kommer til Danmark med nød og næppe, hvor spørgsmålet er liv eller død, forklarer Ahmad.

Han kom selv til Danmark i 2015. Han kom alene på meget heldig vis, da rejsen normalt koster 7.000 dollars, hvilket havde været fuldstændig umuligt økonomisk at finansiere, fortæller han.

– Mange familier der er flygtet, har ikke viljen til hjælp, – og dette kan der være flere årsager til. Nogle har psykiske problemer grundet krigen der har været så tæt.

– En stor del af de ældre mennesker, der flygter, orker heller ikke at begynde forfra, både med sprog og at komme på arbejdsmarkedet, og vælger derfor ikke rigtig at få hjælp til at begynde forfra i et helt andet land.

Han afslutter med at pointere, at kommunens initiativ er fantastisk.

Da han selv kom til Danmark, var der i starten ikke meget hjælp at hente fra myndighederne. Den eneste gruppe han kan huske, er ’venligboerne’ som hjalp med alt fra lektier til andre praktiske ting. Klubber som Cube og Tetris, som der i dag, har hjulpet virkeligt mange unge i gang og holdt dem væk fra kriminaliteten, var der slet ikke den gang.

– Kommunen gør et fantastisk stykke arbejde! Det er et stort skridt den rigtige vej, afslutter han.

 

 

 

Artiklen sidst ændret: 17. januar 2020 13:00

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Helsingør Dagblad Copyright © 2018