Scan rejser inspiration 1684292
Scandlines auto bizz

Indblik i asyl: Sådan fungerer asylprocessen i Helsingør omegn

I 2015 rundede Europa en million flygtninge, hvoraf en lille andel søgte asyl i Danmark. Disse flygtninge søger efter, hvad deres eget land ikke kan tilbyde. Asylansøgerne bliver fordelt over kommuner. I 2013 blev Helsingør hospital lukket senere opkøbt af Freja Ejendomme, hvorefter hospitalet i 2014 blev udlejet til Helsingør Kommune til at huse de asylansøgere, der er blevet fordelt til kommunen.

Fra asylansøger til flygtning
Som flygtning i Danmark bliver man først modtaget af udlændingestyrelsen, hvorefter de bliver anbragt på et asylcenter.

Et asylcenter som hospitalet i Helsingør har to forskellige formål, da det fungerer som et modtagelsescenter for nyankomne asylansøgere og et opholdscentre for asylansøgere, hvis sag er under behandling. Det er Udlændingemyndighederne, som består af Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet og Justitsministeriet der afgør, om flygtningene får opholdstilladelse i Danmark.

 Afgørelsen om opholdstilladelse kommer på baggrund af en ansøgning om asyl, der bliver behandlet af Udlændingestyrelsen. Flygtningenævnet tager sig af klager over udlændingestyrelsens afgørelser. I over 20 procent af tilfældene omstøder flygtningenævnet udlændingemyndighedernes afgørelse.

For at få asyl i Danmark skal man opfylde forskellige betingelser, der nævnes i FN’s flygtningekonvention eller udlændingelovens §7 om beskyttelsesstatus. Hvis man som asylansøger bliver godkendt, skal man som flygtning igennem et integrationforløb.

Integrationsforløbet
I dette forløb er flygtningen anbragt i den kommune, som flygtninge skal bo i  under det tre år lange integrationforløb. Det er asylcentret og modtagerkommunen der skal sørge for, at en flygtnings overgang til kommunen forløber godt. Inden overflytningen skal der foregå en overgivelsessamtale mellem kommunen og flygtningen. Denne samtale skal sørge for at afstemme forventninger omkring muligheder og fremtidsplaner, grundig introduktion om integrationsforløbet og klarhed om flygtninges økonomi.
Fakta om asyl

Asylcenteret i Helsingør
Asylcentret i Helsingør er det gamle sygehus som i dag bliver brugt som opholdscenter for asylansøgere. Her opholder alle slags asylansøgere både familier, par og enlige, mens de venter på at deres asylsag bliver behandlet.

Personalet på asylcenteret har til hovedopgave at skabe gode rammer for en god hverdag for asylansøgerne. Asylcentret tilbyder blandt andet børnehave, klub, værksteder og en række aktiviteter i samarbejde med lokalsamfundet. Asylansøgerne har desuden også mulighed for lægehjælp og psykologhjælp fra erfarne sygeplejersker og sygehjælpere.

Centeret fungerer som et trygt sted, hvor der er mulighed for at skabe en meningsfuld hverdag.

fakta-2

Artiklen sidst ændret: 25. april 2016 08:52

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Øko vin 9-28/2  side 1717205

Er det en god ide at flytte Blå Mandag til fredag i Kristi Himmelfartsferien?

Egen ann
Eksakt Rengoering

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

Abonnements tilbud

Prøv Helsingør Dagblad gratis i 3 uger

Nej tak
Jeg vil ikke have en gratis avis
Ja tak
Jeg vil gerne tage imod tilbudet
*Prøvetilbuddet gælder kun husstande, som ikke tidligere har haft gratis uger 2 gange, og husstande som ikke har abonneret på Helsingør Dagblad indenfor de sidste 3 måneder.
close-link
Abonnements tilbud

hovedmenu