Økonomi sættes over menneskeliv

Af: Karl Bergstein og Céline Schneevoigt

Modtagelsen af flygtningene er altafgørende for samspillet mellem den nye og den gamle borger  i Helsingør kommune, mener både Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Det er vigtigt at få gamle som unge flygtninge integreret i Helsingør kommune, så de kan blive en ressource frem for en byrde her i Helsingør, mener Christian Holm Donatzky (formand for “Børne og uddannelses udvalget” (Radikale Venstre) i Helsingør kommune).

Til arbejdet om integration og sproglig undervisning er “Sprogstøttekorpset” en stor hjælp. Flygtninge over 18 år har alle en forpligtigelse til at gå på sprogskole og få hjælp af netop Sprogstøttekorpset 13 timer om ugen.

Rikke Ærenlund (frivillig og boligkoordinator i forbindelse med de tilkomne flygtninge i Helsingør) udtaler sig om, at det ikke er nok undervisning, specielt ikke når politikerne mener, at de nye flygtninge er klar til arbejdsmarkedet en uge efter de ankommer til kommunen.

Der kan dog diskuteres, om det overhovedet er muligt at blive sat i arbejde, i et land hvor man knap kan sproget. I denne situation er “integration” nøglen til det videre arbejde mellem Helsingør kommune og flygtningene. Og det er her frivillige som Rikke Ærenlund er en rigtig stor hjælp til flygtningene i kommunen. De frivillige hjælper flygtningene med at få et sted at bo, komme på sprogskole og oprette en hverdag i et land langt fra deres eget.

 

Men spørger man Katrine Vendelbo Dencker (formand for “Tryghed og forebyggelse” (Dansk Folkeparti)) om dette emne, siger hun at hvis ikke man har opholdstilladelse i Danmark, skal man ikke have mulighed for at integrere sig i samfundet, og hun udelukker dermed uddannelse til flygtningene. Vi er alle mennesker og det er menneskeligt at mærke, når der oprettes en modstand mod os, som vi nemt kan blive tynget af. I denne situation, er det  DF’s modstand til flygtningene, der hurtigt kan gøre det svært for dem, at prøve at få en opholdstilladelse i hus.

Det kan være svært og problematisk at arbejde for noget, som et så stort parti som DF arbejder imod. Og Dansk Folkepartis modstand til flygtningene i Danmark kan også mærkes, når Vendelbo Dencker bliver spurgt, om det er en løsning at udelukke flygtningenes adgang til landet, selv hvis de står ved grænsen og mangler hjælp, hvorefter hun svarer kort og kontant “Ja, det er det”.

 

Vendelbo Dencker fortæller gang på gang, at der er økonomiske årsager til, at vi ikke kan integrere så mange flygtninge i Helsingør kommune. Hun mener, at det første vi skal tænke på, når vi skal integrere og lukke flygtningene ind i kommunen såvel som i landet, er økonomien. Hun sætter altså her økonomi over menneskeliv.

Christian Holm Donatzky fortæller, at det altid har været Danmarks styrke at behandle alle på lige fod med hinanden, men at sætte menneskeliv på spil på denne måde, ville aldrig være en realitet hos DF, hvis det galt eksempelvis de ældre mennesker i det danske samfund – så lige, det er vi ikke i denne situation.

 

 

 

 

Artiklen sidst ændret: 25. april 2016 15:28

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Helsingør Dagblad Copyright © 2018