Skydeselskabet 373553 april 19/20. 10-15.000 win win. 1751627
Sørensen Byg. 501385 ordre 1757541 15.000 win juni 19/20
Louise Klinikken, 397931, 1754223, 10-15.000  win maj 19/20
Divino 372881 1756411 15-20.000 win juni 19/20
Øresundsakvariet april 19/20 10-15.000 win  1752510

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu