Tilbage til Folketingsvalg 2019

Alternativet: Ghettoer fremmer fascistiske tendenser Danmark

Hvis partierne bag ghettoplanen kan organisere demonstrationer og holde taler ‘imod fascisme’, vil de så også være med til at afskaffe ghettolisten?

I mit perspektiv fremmer Ghettolisten opfattelsen, af, at danmark er delt op i ‘dem’ og ‘os’. Sidstnævnte gruppe er den helt store gruppe af danskere, som lever et godt og trygt liv her. Den første og meget mindre gruppe lever til gengæld et – ift. ghettolisten – ‘forkert liv’. De taler måske ikke så godt dansk, de har en anden kultur, anden hudfarve, har måske ikke et arbejde – og har måske endda været kriminelle.

Dæmonisering vigtigt skridt mod fascisme

I Fascisme udpeges bestemte grupper i samfundet som ‘fjende’ af nationen. Nationen (Danmark) er det fællesskab, folket er sammen om. Og for at det fællesskab fungerer, skal der være en fjende at samles imod. Ghettolisten udpeger områder i Danmark, hvor beboerne underkastes en særligt stram lovgivning. Dermed anses de beboere, som af forskellige årsager bor her, som en slags ‘fjende’, som resten af samfundet i teorien kan samles imod. Det, mener jeg, er er dybt bekymrende.

Forskellighed er kuren

Ghettolisten rammer også børn hårdt (!). Den cementerer det, beboerne allerede ved: At de ikke passer ind i en ensartet opfattelse af Danmark. Men forskellighed er et af de stærkeste kort imod fascistiske tendenser:

Stærkt højreorienterede partier, der påstår, at alle vores problemer forsvinder, hvis vi udviser mennesker, der ikke lever efter deres normer. De påstår tilmed, at alle vi, der tilfældigvis er hvide og født i Danmark er en del af deres kunstige ‘fællesskab’. Det er vi altså ikke.

Jamen skal de så bare have lov at isolere sig? Skal børn af fx flygtninge fra Pakistan ikke lære dansk? Jo da. Men en test inden 0. klasse lærer dem ingenting. Lad os I stedet hjælpe forældrene med at lære dansk og blive en del af nogle af de mange fællesskaber, vi har i Danmark.

Forskellighed gør stærk

Hvor stærkt kunne vores samfund kan blive, hvis vi tør at åbne os og være en del af verden? Det lyder for nogen som en gammel hippiedrøm. Jeg mener, at Danmark på alle bundlinier vil profitere af at droppe Ghettolisten, tage langt flere kvoteflygtninge og lade de nye kulturelle og religiøse udtryk, vores land allerede har, komme til deres ret. Se forskellighed som en styrke. Skal vi ikke imødegå de mørke kræfter med vores danske frisind – og droppe ghettolisten?

Artiklen sidst ændret: maj 20, 2019 14:20

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Smoke n Steam  1751732, 15-20.000 win  maj 19/20

Job i Nordsjælland

Hjortgård 501136, 1751736, win 2,  aug 19/20
Kaiser april 19/20 15-000 win banner. 4 forskellige ældre sky, flæsk logo, aften midt/bund, smørrebrød side  175163520.
Petersen ure-smykker, 373613, 1752899 10-15.000 win maj 19/20
Din særlige pleje 396263, 1754223, 15-20.000 win maj 19/20
Autoflex Autopartner 383167, 1754257 15-20.000 win, maj 19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu