Tilbage til Folketingsvalg 2019

Alternativet: Giv de unge frihed – og ansvar

Af Julie Herdal Molbech & Marianne Victor Hansen

De unge har forstået, hvad fremtiden handler om.

D. 15. marts mødte de op i tusindvis foran Christiansborg for at vise, at de ikke længere vil finde sig i, at klimadagsordenen bliver politisk negligeret. De tilsidesatte egen skolegang for et fælles projekt: klimakampen. I forvejen ser vi, at de unge går forrest, når det gælder bæredygtige tiltag som mindre kødspisning og færre flyvninger. De ser fremtidens markeder som grønne og sig selv som globale, demokratiske borgere. De bruger deres ret til at demonstrere og står derigennem op for beskyttelse af jordens begrænsede ressourcer. De lader den grønne dagsorden være et styrende ideal for såvel samfundets udvikling som egne prioriteringer og identitet.

Det er på tide vi voksne bakker op om politiske forandringer. Vi voksne bør være taknemmelige for den enorme, grønne bevægelse, de unge har skabt med afsæt i en 16-årig svensk teenager. Nu er det på tide, at vi bakker de unge aktivt op. Med politiske forandringer, der forbedrer de vilkår, unge i dag lever og uddanner sig under. De skal have større frihed til at tage det nødvendige ansvar.

Vi kan jo starte med at tilbagerulle den unødvendige kontrol og styring af unges læring gennem oceaner af tests og karaktergivninger. For ligegyldigt hvilken politisk overbevisning, man måtte have, bør vi da være enige om, at selvstændige unge, der tager ansvar for både sig selv og andre, er at foretrække. Den selvoptagede jagt på 12-taller, som mange er fanget i, fremmer i vores optik ikke en sund udvikling.

Regler og reformer taler ned til unge, når vi hele tiden måler de unges færdigheder på baggrund af karakterer – og for eksempel lader adgangskravet til videregående uddannelser være styret af et samlet karaktergennemsnit for alle fag på ungdomsuddannelsen, uanset hvad de vil videreuddanne sig til – så fanger vi de unge i et hamsterhjul. De unge retter ind og forsøger at leve op til de høje præstationskrav frem for at dyrke egne interesser og fordybe sig.

Desuden er det hæmmende for undervisningen: Hvis ikke den er direkte ‘eksamensrelevant’, mister underviseren elevernes opmærksomhed. Og dermed skærer man store dele af fagligheden væk – i den evige forberedelse til næste eksamen (ikke mindst de mere akademiske dimensioner). Det fremmer heller ikke ligefrem de unges engagement, når Undervisningsministeriet eksempelvis laver fraværsregler, der bonner ud på 100 procent, selvom en gymnasieelev bare er kommet 10 minutter for sent.

Unge har langt mere at byde på. Kan du huske, da du selv var ung? Det kan vi. Og vi kan huske, at vi var meget mere, end hvad en eller anden eksamen testede os på. Det gælder selvfølgelig også for unge i dag. Ingen eksamen eller karakter kan bare tilnærmelsesvis vise, hvad et ungt menneske har af viden eller potentiale inden for et givent fag.

Derimod kan feedback fra fagligt og pædagogisk kompetente undervisere udvikle potentialet. Til vores store bekymring er det imidlertid netop kommet frem, at der skal fyres endnu flere gymnasielærere end først antaget. Der bliver altså mindre tid til feedback og ligeværdig dialog på trods af, at gymnasielærerne allerede giver udtryk for, at de er ved at segne af stress.

Derfor vil Alternativet fra 2019-2022: Afskaffe uddannelsesloftet og fremdriftsreformen – dette giver 5 miliarder kroner, annullere omprioriteringsbidraget på uddannelse og undervisning samt investere yderligere 6 miliarder kroner, i uddannelser. Det skal være slut med meningsløse besparelser på dette afgørende område.

Lad unge bestemme selv. Alternativet ønsker et samfund, der tager de unge alvorligt. Vi mener, at unge har en værdi i sig selv – ikke kun i kraft af det, de præsterer. Mange skoler involverer de unge i planlægning af undervisningen. Flere involverer eleverne i de demokratiske beslutningsprocesser i samarbejde med den lokale kommune. Hvorfor ikke også lade de unge være med til for eksempel at bestemme over og passe på skolebygninger, skolemad, skolernes grønne områder med mere.

Målet er ikke at spare penge. Målet er at lægge større vægt på fag, der ikke er rent boglige og at lade de unge være med til at tage både demokratisk, praktisk og fagligt ansvar for deres egen hverdag, undervisning og skole. Præcis som vi vel ønsker, at de også vil gøre det for vores samfund og planet?

Artiklen sidst ændret: maj 9, 2019 13:20

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Autoflex Autopartner 383167, 1754257 15-20.000 win, maj 19/20

Job i Nordsjælland

Stengade apotek 68802 15-20.000 win juli 19/20 1757905, solcreme 4/7-1/9 19
Smoke n Steam  1751732, 15-20.000 win  maj 19/20
Din særlige pleje 396263, 1754223, 15-20.000 win maj 19/20
Meny april 19/20 25.000 IKKE win  random 1763673
Tikøb dæk 19/20, 20-25.000 win win 1752517

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu