Tilbage til Folketingsvalg 2019

Alternativet: Sæt familien fri

Familien er på godt og ondt en uomgængelig institution i vores moderne samfund. Uanset om man er ex-hippie, karrieremenneske eller regnbue – så orienterer de fleste af os mod familien i organiseringen af vores liv. Vi bor sammen med familien, deler økonomi med den og vigtigst af alt: Vi er fælles om børnene med vores familie. Og så længe det er sådan, bør vi sætte familier fri til at leve det liv, de finder mest meningsfuldt. Alt andet er uansvarligt over for både borgere og samfund, mener jeg.

Fri os for ‘ligestilling’

Det første, vi skal lægge på hylden er forestillingen om, at samfundet bygger på en kamp mellem de to biologiske køn: Det gør det ikke længere. Kvinder er lige så undertrykkende over for hinanden, som mænd kan være det over for kvinder. Og hvad mænd angår ditto – bare tænk på Viggo Fischer. Biologisk køn er så langt fra at være nok til at skabe en identitet i dette senmoderne samfund – og er derfor også langt fra nok som parameter, når vi skal fordele sol og vind (Læs: Penge og frihed) lige fra samfundets side.

I stedet skal vi give familierne mulighed for at at samarbejde. Og det tror jeg, at vi bedst gør ved at lade dem bestemme selv. Fx hvordan de vil fordele barselsorloven, hvordan de vil dele børn og penge i tilfælde af skilsmisse, om og hvornår, barnet skal i daginstitution, og hvornår barnet skal begynde i skole. Det er individuelle og afgørende beslutninger, og det styrker samarbejdet mellem forældre, hvis beslutningen er deres: Og samarbejde er det bedste for barnet.

Respekt for individet

Ligegyldig hvor meget nogle partier og meningsdannere kunne ønske sig, at alle levede efter samme kulturelle mønstre og normer, så bliver det med al sandsynlighed aldrig sådan. Det er hverken en praktisk eller teoretisk mulighed, og verden går i den stik modsatte retning: Mod mere globalisering drevet af en rivende teknologisk udvikling. Og dermed større individualisering, fordi vi ikke længere er begrænset til at identificere os med de mennesker og det samfund, vi er fysisk (nationalt) omgivet af.

Styret af kultur frem for køn

Vi kan lige så godt være kulturelt styret af værdier og antagelser, som hentes fra en globaliseret subkultur eller en mere eller mindre tilfældig ‘influencer’. Så når politikere står og plæderer for et ‘sammenhængende Danmark’ og forsøger at udgrænse andre kulturelle familiemønstre end tidlig daginstitution, lange arbejdsdage, leverpostejsmadder og fodbold, taler de i højere og højere grad for døve ører. Jeg begræder ikke individualisering og diversitet – tværtimod. Forandring er et grundvilkår for ethvert overlevelsesdygtigt samfund: Lad os derfor tage udgangspunkt i respekten for individet – og dermed for forskellige måder at være familie på.

Lad familierne bestemme selv

Hvis man følger lidt med i de forskellige familiepolitiske fora på sociale medier, står det hurtigt klart, at familier er optaget af noget helt andet end fortærskede ligestillingsidealer. De vil have frihed. Vi lever i et samfund, som er præget af, at de fleste har en uddannelse, er oplyste, velorienterede, kommunikerer med hinanden på tværs af afstande. Folk har en mening om, hvad de vil med deres eget liv, og de deler den med hinanden. Det burde vi jo egentlig være glade for som samfund – det er jo det, vi har postet milliarder i at uddanne hinanden til: At tænke selv og stille spørgsmål til det bestående. Et frisk eksempel på det er, at stadigt flere stiller et meget stort spørgsmålstegn ved både de strukturelle og kulturelle normer, der siger, at vi skal sætte vores små børn i institution. Hvorfor skal forældre presses til det, når fagkundskaben på området siger, at det kan skade barnet. Og når samme samfund vælger at nedprioritere de institutioner, som skulle sørge for, at de små børn kan have det nogenlunde godt, mens de er der?

Tid frem for penge

Jeg tror ikke, at vi som samfund har noget som helst at vinde ved at forsøge at tvinge bestemte familiemønstre ned over forældre. Tværtimod bliver det en endeløs kamp, som vi faktisk ikke kan ‘vinde’, fordi idealet er på månen for rigtig mange forældre i dag: Vi vil langt hellere have tid med familien, end vi vil tjene flere penge. Vores største tab er pt. på identiteten, at det går ud over karrieren og selvforståelsen. Men mit gæt er, at disse idealer også står for fald. Og hvis vi fx kunne deles lidt mere om arbejdet, ville en del allerede være løst. Vi står i mine øjne med et selvskabt problem, hvis vi som samfund ikke giver familierne lov til selv at være familie, som de vil.

Artiklen sidst ændret: maj 13, 2019 12:45

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

[pro_ad_display_adzone id=”96967″]

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018